Is het ontbreken van een NB-vergunning een probleem?

Regelmatig komen wij bij bedrijven die geen NB-vergunning hebben. Bij veel mensen leeft dan de gedachte dat er nu een acuut probleem is, maar in veel gevallen valt dat nog wel eens mee.

Uiteraard zijn er nog de nodige PAS melders waar de overheid naarstig op zoek is naar een oplossing om deze bedrijven alsnog te legaliseren.

Maar er zijn ook diverse bedrijven die alleen een milieuvergunning of een AMVB hebben. Vaak wordt van deze groep gedacht dat ze illegaal zijn omdat ze geen onherroepelijk NB- vergunning zou hebben of daarvoor in aanmerking zou kunnen komen.

Voor deze groep bedrijven geldt in principe dat als ze de vergunning (milieuvergunning/AMVB) hebben verkregen voor de datum waarop het desbetreffende natura 2000 gebied is aangewezen, ze in principe een NB-vergunning kunnen krijgen. Veel aanwijzingen zijn in of rond 1994 gedaan.

Voor de bedrijven die dus na de aanwijzing geen verandering hebben gedaan is er in principe geen probleem.

Voor degene die dat wel hebben gedaan en geen NB-vergunning hebben aangevraagd is het de vraag of die uitbreiding alsnog gelegaliseerd kan worden. Behoort u hiertoe neem dan gerust contact met ons op. We kunnen dan meedenken over eventuele oplossingen.