Wat te doen bij hoge rentestijging?

De hypotheekrente is behoorlijk gestegen. Voor degene die variabel lenen is dat een behoorlijke lastenverzwaring, maar ook al heeft u het vastgezet dan komt aan die periode een eind en kunt u plotseling geconfronteerd worden behoorlijke rentelast. Naast alle andere toegenomen kosten maakt dat soms de bedrijfsvoering moeilijk.

Andere financieringsmogelijkheden

Nu zijn er gelukkig naast bankfinanciering ook andere mogelijkheden om geld aan te trekken. Veel bedrijven hebben namelijk een behoorlijk vermogen in de grond zitten. Alleen daar kunt u de bakker niet mee betalen. Wat wel kan is deze grond verkopen aan een belegger om vervolgens deze grond weer terug pachten. Vaak gaat dit in de vorm van erfpacht. Het voordeel hiervan is dat de canonpercentages (dat is de rente die u betaalt over het geld dat de belegger investeert) nog steeds op een redelijk niveau liggen. Dit varieert tussen de ca. 2.2%  tot ca. 2,7% 

Daarnaast behoeft er niet te worden afgelost en zijn er soms ook nog fiscale voordelen.

Het resultaat is vaak dat de financiële lasten behoorlijk dalen waardoor er ruimte komt om te ondernemen.

De beleggers zijn veelal charitatieve instellingen, vermogende particulieren en of fondsen.

Heeft u interesse, maar dan gerust een afspraak zodat wij u e.e.a. kunnen toelichten.