Ruimte voor ruimte-regelingen

Er moet minimaal een bepaalde oppervlakte gesloopt worden om in aanmerking te komen bouwkavels te mogen realiseren. Ook gaat het om gebouwen die een agrarische functie hebben gehad en landschap ontsierend zijn. Hoeveel vierkante meter er moet worden gesloopt en wat de verdere voorwaarden zijn, is verschillend per gemeente.

Er moet minimaal een bepaalde oppervlakte gesloopt worden om in aanmerking te komen bouwkavels te mogen realiseren. Ook gaat het om gebouwen die een agrarische functie hebben gehad en landschap ontsierend zijn. Hoeveel vierkante meter er moet worden gesloopt en wat de verdere voorwaarden zijn, is verschillend per gemeente.

Een voorwaarde zou kunnen zijn, dat u moet investeren in de ruimtelijke kwaliteit. Daarbij kunt u denken aan het aanleggen van nieuw groen of het opknappen van karakteristieke bebouwing. Soms kunt u de sloopmeters ook inzetten voor het bouwen van een ander object binnen dezelfde gemeente.

Een “ruimte voor ruimte” constructie is geen eenvoudig traject, mocht u daar over nadenken dan is het goed om daar ruim de tijd voor te nemen. Zo is het naast het financiële stuk ook belangrijk om te beslissen of u er zelf blijft wonen of dat u de kavels aan iemand anders wil verkopen. Bespreek deze punten ruim voor de eventuele verkoop van uw bedrijf zodat het weloverwogen gebeurt. 

Wij helpen u hier graag bij. Naast inzicht in het financiële plaatje kunnen wij ook de landschappelijke mogelijkheden in beeld brengen en u informeren over de fiscale consequenties. 

Bent u benieuwd of dit voor uw locatie interessant is? Neem dan contact met ons op.