Grondmarkt actueel

Er zijn op de grondmarkt een aantal bijzondere ontwikkelingen aan de hand. Johan neemt u hierin mee.

  • In de eerste plaats uiteraard de prijsvorming. Volgens het kadaster zou de grondmarkt een licht dalende tendens hebben. Wij merken daar nog maar weinig van. De grondmarkt lijkt op zich redelijk prijshoudend en in sommige gebieden stijgen de prijzen nog. Wat wel een feit is dat er weinig beweging zit in de markt en als de beweging is, dan komen we op het volgende punt.
  • Er worden veel “relatief” kleinere percelen aangeboden. De reden hiervoor is dat nogal wat grondeigenaren los van de bank willen komen. De eisen die banken aan leningen stellen, ervaren een aantal eigenaren als beknellend en daarom zijn er steeds meer eigenaren die een deel van hun grond verkopen om zodoende de lening in te lossen en zonder bank willen verder boeren.
  • Verder komen er ook steeds meer andere partijen op de grondmarkt: Beleggers, vermogende particulieren, stichtingen met ideële doelstellingen en ook nieuwe samenwerkingsvormen die boerderijen starten, bijvoorbeeld land van ons, herenboerderijen enz. 
  • Ook zijn er bedrijven die vanwege stadsuitbreiding, aanleg bedrijventerrein enz. zoekend zijn naar vervangende locaties.
  • Veel eigenaren willen in grond blijven zitten. Er zijn immers weinig alternatieven. De spaarrente is laag en de inflatie hoog. De beurs wordt als stressvol ervaren dus blijven velen met hun vermogen in de grond zitten. Dat heeft ook wel zijn keerzijde.
  • Als men agrarisch actief is dan is het hebben van grond een voorwaarde. Als men dat niet meer is en wel in de grond blijft zitten en verder geen ander bezit heeft dan wedt men wel op 1 paard. Ieder beleggingsadviseurs zal adviseren om vermogen te spreiden. De toekomst blijft immers altijd ongewis en spreiden voorkomt dat plotseling een vermogen in één keer grotendeels verdampt. Het verleden heeft immers aangetoond dat grondprijzen ook kunnen dalen. Vaak is spreiding over verschillende asset klassen dan ook aan te bevelen.