Ondanks hoge rente is de grondmarkt nog stabiel

De rente is behoorlijk gestegen en normaal gesproken zou dat van invloed moeten zijn op de grondmarkt.

In een aantal regio’s is dat ook wel merkbaar. Het kost namelijk meer moeite om de grond verkocht te krijgen, omdat kopers tegen de hoge financieringslasten aanhikken.

Toch zien we tot nu toe nog geen stevige prijscorrectie. In sommige regio’s zijn de prijzen prijshoudend en soms is er sprake van een kleine correctie. De belangrijkste reden hiervoor is dat het aanbod nog steeds achterblijft. De tijden zijn op dit moment onzeker en men houdt daarom de grond liever vast. 

Toch is er wel meer aanbod op termijn te verwachten. Er komt een opkoopregeling waardoor met name nogal wat veehouders naar verwachting zullen stoppen. Ze zullen dan hun bedrijf in de verkoop gaan doen. Daarnaast zorgt de vergrijzing en de toenemende regelgeving ervoor dat men name oudere ondernemers er wel een beetje klaar mee zijn.

Of meer aanbod inderdaad tot een prijscorrectie zal leiden is afwachten. De nieuwe GLB-richtlijnen zorgen ervoor dat men extensiever zal moeten gaan boeren en er dus meer grond benodigd is. Daarnaast lijkt de rente over haar hoogtepunt te zijn.