Grondmarkt onder invloed van de rente

De laatste tijd is de rente nogal gestegen. Dat heeft vanzelfsprekend ook invloed op de grondmarkt. Vooral wanneer er bij de aankoop van de grond financiering nodig is, dan haken nogal wat kopers af vanwege de hoge lasten.

Hoge rente

De verwachting is dan dat de prijzen zullen dalen, maar ook dat gebeurt niet echt. De reden hiervoor is dat het aanbod nog steeds schaars is. Hoewel de hypotheekrente behoorlijk is gestegen, blijft de spaarrente nogal wat achter. Hierdoor wordt nog steeds weinig grond aangeboden. Verhuur van grond levert veelal meer op dan spaarrente op de bank.

Er zijn wel verschillen over de regio’s. Daar waar voornamelijk de grond alleen geschikt is voor melkveehouderij, komt er toch wat meer druk op de markt.

Landelijke beëindiging regeling

Wat ook speelt, is wat de landelijke beëindigingsregeling voor effect zal gaan hebben op de grondmarkt. Als meerdere veehouders hiervan gebruik gaan maken, is de kans aanwezig dat er meer grond op de markt komt. Daar staat wel tegenover dat de meeste melkveehouders moeten gaan extensiveren. Het is dan wel de vraag wie dat gaat betalen.

Samengevat: het is een dynamische tijd, waarin de markt diverse kanten op kan gaan.