Denemarken blijft populair onder Nederlandse melkvee- en akkerbouwers die willen emigreren

Emigratie naar Denemarken staat volop in de belangstelling van Nederlandse agrariërs, aldus de emigratiebegeleiders van Interfarms. Melkveehouders en akkerbouwers zien hun kansen in dit Deense land. Daar zijn meerdere redenen voor.

Allereerst de ruimte. Als u Denemarken binnenkomt valt de rust en de ruimte in het glooiende landschap meteen op. Denemarken is net iets groter dan Nederland, met het grote verschil dat hier maar 5,9 miljoen inwoners zijn. Verder zijn er ook veel overeenkomsten met Nederland, cultureel, sociaal en economisch gezien. Ook het weer verschilt niet erg. Beide landen hebben een zeeklimaat. Vanzelfsprekend begint het voorjaar iets later dan in Nederland, maar is dan ook explosiever. Denemarken heeft over het algemeen meer zonuren en daarnaast een altijd merkbare westenwind. Per jaar valt er ongeveer 765 mm neerslag, maar de tendens is duidelijk stijgend en grilliger. 

Denemarken is aantrekkelijk voor agrariërs vanwege de relatief lage grondprijzen, de goede financieringsmogelijkheden en gunstige rentetarieven. De Deense melkveehouderij staat wereldwijd zeer goed aangeschreven vanwege de kostenefficiency. De melkveehouderij heeft zware jaren gekend met een lage melkprijs, hoge financiering en een sterke grondprijsdaling, daardoor heeft de melkveetak een sterke consolidatie doorgemaakt. De Deense melkveehouder met een groot en strak georganiseerd bedrijf heeft zijn kosten verdund door schaalvergroting, strenge protocollen, een strak voermanagement en een hoog dierenwelzijn. Met als resultaat toekomstbestendige bedrijven met een hoge melkproductie. Er zijn ongeveer 2.700 melkveebedrijven met gemiddeld 194 koeien x 10.000 kg melk en 170 ha.  

Al deze kenmerken maakt van Denemarken een aantrekkelijk vestigingsland voor agrariërs die willen uitbreiden of bedrijfsopvolging mogelijk willen maken. Ook voor starters biedt Denemarken volop kansen. 

Te koop: melkveebedrijf op mooie locatie vlakbij de westkust van Zuid-Jutland

In een mooie, toeristische omgeving, ten noorden van Billum (gemeente Varde), staat dit melkveebedrijf "Store Hebo Billum" met een capaciteit voor circa 500 melkkoeien. Het bedrijf is volledig operationeel, er worden momenteel 450 Jersey koeien gemolken. Het jongvee wordt gehouden op een andere melkveelocatie van de huidige eigenaar. Het bedrijf in Billum biedt wel de mogelijkheid voor het houden van jongvee.

Kenmerkend is de vrije ligging en toch dichtbij (sociale) voorzieningen en bos- en ruiterpaden. Het bijbehorende land ligt goed verkaveld rondom het bedrijf. De totale kadastrale oppervlakte is ca. 172 hectare, waarvan ongeveer 157 hectare bouwland is met een mogelijkheid voor irrigatie. De beide ligboxenstallen van bouwjaar 2005 hebben ruim 500 ligboxen. Momenteel is er een buitenvoerplaats, maar de inrichting van de stallen biedt de mogelijkheid voor een automatisch voersysteem. Tussen beide ligboxenstallen bevindt zich de grote melkstal, een 40 stands carrousel buitenmelker van DeLaval, met ruime verzamelplaats. Er is een silomelktank van 20.000 liter. In de oudere bedrijfsgebouwen is een kantoor en een kleedruimte met douche en toilet voor het personeel. Verder aanwezig op het erf: een machineloods, sleufsilo's 1.890 m² en 2 mestsilo's van elk 4.600 m³. Het matig onderhouden woonhuis van 1905 / 1993 heeft 2 verdiepingen. Het geheel wordt aangeboden inclusief machinepark. De vraagprijs van dit melkveebedrijf bedraagt in Deense kronen 35.900.000, dat is omgerekend circa € 4.800.000. 

Wilt u meer weten over dit bedrijf, neemt u dan contact op met ons of Interfarms! Ook wanneer u uw mogelijkheden voor Denemarken in beeld wilt hebben, helpen de emigratiebegeleiders u graag verder. Belt u gerust voor een vrijblijvend adviesgesprek.