Woningmarkt in onzekere tijden

Door de stijging van de rente is het toch iets rustiger geworden op de woningmarkt. Met name in de grote steden is er minder belangstelling voor woningen. In de regio’s om de steden loopt het nog wel aardig door.

Historisch gezien wordt het toekomstige marktbeeld meestal wel bepaald door de ontwikkelingen in de grote steden. Met andere woorden als het daar rustiger wordt dan volgt later de rest van Nederland.

Voor het verdere verloop hangt veel af van de ontwikkelingen van de rente. Op dit moment stijgt de rente niet verder en dat merken we ook in de woningmarkt. De koper is wel wat voorzichtiger geworden, maar koopt nog wel. Als de rentestijging doorzet, dan zullen veel kopers toch moeten afhaken. Daarnaast speelt ook de hogere kosten voor levensonderhoud mee.

Wat een daling ook tegenhoudt is dat er in Nederland een structureel tekort is aan woningen. De bouwproductie blijft ver achter bij de doelstellingen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de stijgende bouwkosten. Maar ook is het moeilijk mensen te vinden die de huizen willen bouwen.  Daarnaast zorgt het stikstofprobleem voor een vertraging van de bouwproductie. Dit probleem is voorlopig ook nog niet opgelost. Minister Hugo de Jonge probeert de bouwproductie te verhogen, maar tot op heden blijkt dit toch lastig.

Zoals het er nu naar uitziet zou er een toch een stabilisatie verwacht mogen worden in de woningmarkt. Er kan eenvoudigweg niet meer betaald worden ondanks de tekorten aan woningen. Op zich is dat ook niet erg na de enorme prijsstijgingen van de afgelopen jaren.

In de pers wordt wel geschreven dat de woningmarkt terugloopt, maar het is historisch gezien heel normaal als een woning een paar maanden te koop staat. Een woning binnen een week verkopen is eigenlijk heel uitzonderlijk. We gaan wellicht weer naar een normale marktsituatie. Op zich misschien ook wel beter als kopers een tijdje kunnen nadenken over een belangrijke financiële verplichting in hun leven.