Grondmarkt 2022

De grondmarkt van 2021 kennen we. Goede akkerbouwgronden zijn duurder geworden en weidegrond is over het algemeen licht gestegen. Maar wat brengt ons komend jaar?

Plannen regering

Het coalitieakkoord gaat, zoals het er nu naar uitziet, voor grote veranderingen zorgen in de agrarische sector. Er zal veel grond worden omgezet naar natuur. Ook moet van het nieuwe kabinet het mes in de veestapel. Daarnaast is het plan om ca. 100.000 woningen per jaar te bouwen. Hiervoor zal ook de nodige landbouwgrond opgeofferd worden.

Kapitaalmarkt.

Behalve de plannen van de regering zal ook de kapitaalmarkt de nodige invloed gaan hebben op de grondmarkt. Vanaf volgend jaar zullen de banken moeten gaan voldoen aan de Basel 4 akkoorden. Hierdoor zal het nog lastiger worden voor banken om met name de agrarische sector te kunnen financieren. Door de hoge inflatie zal waarschijnlijk ook de rente wat stijgen. De centrale bank in de VS heeft al drie renteverhogingen voor volgend jaar aangekondigd.

Effecten op de grondmarkt

De plannen van de regering zullen ervoor zorgen dat de grond nog schaarser gaat worden. Aan de andere kant zal door de lastige financierbaarheid het voor velen lastig worden om grond aan te kopen. Daarnaast zijn er degenen weggekocht gaan worden voor woningbouw, zij zullen de grondmarkt schaars houden.

Door deze ontwikkelingen zullen de ontwikkelingsmogelijkheden voor de bestaande bedrijven steeds lastiger worden. Door een combinatie van hoge grondprijzen, lastige financierbaarheid en kleinere veestapel zal het voor bestaande bedrijven steeds lastiger worden om te blijven ontwikkelen. Velen zijn ook op zoek naar andere mogelijkheden. Zo zien we onder andere een enorme toename in de interesse voor emigratie. In het buitenland zijn nog prachtige bedrijven te koop die voor Nederlandse boeren heel betaalbaar zijn en waar nog volop ruimte is om te ondernemen.

Maar ook naar andere verdienmodellen zoals bijvoorbeeld kampeer-, zorg- of stadsboerderij krijgen we veel vragen. Terwijl anderen ervoor kiezen om de gebouwen de slopen in ruil voor bouwkavels. Kortom genoeg om over na te denken de komende feestdagen.