Grondmarkt actueel oktober

Door beperkt aanbod prijshoudend. Het aanbod van landbouwgrond is beperkt. Veel grond wordt vastgehouden omdat men dat ziet als veilige haven. Daar tegenover staat dat het de vraag is of de markt wel veel aanbod aankan.

Hoewel de prijzen voor akkerbouwproducten en melk wel redelijk zijn, is het erg lastig om een financiering rond te krijgen. Dat heeft in de eerste plaats te maken met de rente die behoorlijk is gestegen, maar ook doordat de banken, vooral in de veehouderij, terughoudend zijn geworden als gevolg van alle onzekerheden die er nu zijn.

Er zijn een paar zaken die de komende tijd goed in de gaten gehouden moeten worden:

=   - Blijven de prijzen van landbouwproducten goed? De consument heeft door de hoge inflatie en sterk gestegen energieprijzen veel minder te besteden. Het risico bestaat dat ze dan ook op de dagelijks boodschappen gaan bezuinigen, waardoor de marges in de supermarkten onder druk komen, wat zijn weerslag zal hebben op de prijzen van landbouwproducten.

=   - De ontwikkeling van de inflatie en de rente. Als de inflatie hoog blijft dan zal de rente mee moeten stijgen, waardoor de financierbaarheid van grond onder druk komt te staan.

=   - Wat gaat Poetin doen? Telkens zijn er onverwachte ontwikkelingen die alles weer anders kunnen maken.

Er zijn natuurlijk ook positieve tendenzen:

=   - Nederland staat voor een enorme opgave om woningen te bouwen. Hiervoor is landbouwgrond nodig.

=   - De overheid wil de natuurgebieden nog steeds uitbreiden waarvoor ook veel grond nodig is.

De verwachting is dat de grondmarkt per regio nogal uiteen gaat lopen. In sommige gebieden waar veel ontwikkelingen zijn, blijft waarschijnlijk de druk op de grondmarkt groot. Daarentegen zijn er ook regio’s waar vooral de blijvende boeren moeten kopen of gebieden waar door allerlei maatregelen het boeren lastig wordt. In deze regio’s zal het op termijn weleens lastig kunnen worden om de grondprijzen in benen te houden.