Wat een gek ervoor geeft!

Steeds vaker krijgen we de vraag “wat is stikstof waard”? Het antwoord is vaak niet in één keer vast te stellen. Het is in elk geval afhankelijk van wat u ermee gaat doen. 

De Raad van State heeft, zoals wellicht bekend, een belangrijke pijler van het stikstofbeleid van de overheid onderuitgehaald. Het College heeft geoordeeld dat de stikstof die bij de bouw van projecten vrijkomt, niet meer buiten beschouwing kan worden gelaten. Daarmee gaat er een streep door de zogeheten “bouwvrijstelling”. 

De uitspraak van de rechter heeft overigens geen gevolgen voor projecten of bedrijven waarvan de vergunning al definitief verleend is. Vergunningen waartegen nog bezwaar kan worden gemaakt, zitten volgens de Raad van State wel in de gevarenzone. Nieuwe projecten, waarvoor nog een vergunning moet worden afgegeven, moeten door berekeningen laten zien dat de uitstoot binnen de regels is.

Want hoe zat het ook alweer met dat stikstof?

Dieren eten plantaardige eiwitten zoals gras en maïs en zetten die om in dierlijke eiwitten zoals melk, eieren en vlees. Eiwitten bevatten stikstofatomen, het overtollige eiwit komt in de mest. Ammoniak (NH3) is een gas wat ontstaat als mest en urine van landbouwdieren bij elkaar komen. Het gas slaat in hele fijne vast vorm neer op de grond, dat noemen we depositie.

Om de depositie op het gebied niet te verhogen, moet er in sommige gevallen stikstof (van agrariërs) uit het gebied gekocht worden. De grootte van het gebied waaruit het gekocht moet worden, is afhankelijk van of er NH3 of NOx nodig is. Op een afstand van 20 km is grofweg 30% van de uitgestoten ammoniak neergeslagen en zo’n 10 % van de stikstofoxiden.

Interessant, maar wat heeft de industrie hier mee te maken?

De industrie en het verkeer stoot NOx uit, dit is de verzamelnaam van verschillende vormen van stikstofoxide. NOx ontstaat vooral bij de verbranding van fossiele brandstoffen.

Elk bedrijf dat met stikstofuitstoot de natuur belast, moet daar op grond van de Wet Natuurbescherming een (NB) vergunning voor hebben. Nederland heeft ca. 162 natuurgebieden. De kans is dus groot dat uitbreiding van uw bedrijf en/of verkeer (dus ook verkeer wat nodig is voor de bouw) zal leiden tot een hogere depositie (neerslag) van stikstof op een nabijgelegen natuurgebied.

Tot nu toe ondervinden boeren daar alleen de problemen van. Maar kunnen we alleen van de boeren verwachten dat ze allerlei kostbare en verstrekkende maatregelen moeten nemen, als we van veel industriebedrijven niet eens precies weten wat ze bijdragen? En dat een groot gedeelte niet eens een NB-vergunning heeft?

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Wat zijn uw bedrijfsgebouwen nog waard als u geen vergunning heeft voor uw activiteiten? Wie wil uw bedrijfsgebouw nog financieren zonder vergunning? Het is belangrijk om uw bedrijf goed onder de loep te nemen. Is de vergunning op orde? Of is er (extra) stikstof nodig? Het lijkt er in ieder geval op, dat de agrarische en de industrie sector elkaar meer dan ooit tevoren nodig gaan hebben.

VSO makelaars & taxateurs zijn regionaal bekend met bedrijfsmatig én agrarisch vastgoed. Kennis, waarvan u gebruik kunt maken! 

Meer weten over de mogelijkheden en oplossingen, we gaan hierover graag met u in gesprek.