Trammelant op het platteland

Mede door corona is wonen op het platteland erg in trek. En dat is te begrijpen! Als het hele gezin thuis zit, ga je meer ruimte extra waarderen. Maar, ook de frisse lucht, de groene landerijen en de natuur om de hoek dragen hun steentje bij aan het woongenot. Zeker nu we al een voorproefje van de lente ondervinden deze week.

 

Bestemmingsplan

Was voorheen het buitengebied het exclusieve domein van de agrarisch ondernemer, nu zijn er steeds meer burgers die het buitengebied ontdekt hebben. En dat wringt wel eens … trammelant op het platteland dus! En dan doel ik hier met name op de ruimtelijke ordening, namelijk als een burger een woonboerderij wil kopen, waar nog een agrarische bestemming op zit.

Een charmant rietgedekt woonboerderijtje met wat schuren kan een woonbestemming hebben, maar kan ook een agrarische bestemming hebben. Dat is vanaf de weg niet te zien … 

Tegenwoordig is dit goed online te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl, maar dan moet u wel wat basiskennis hebben om het juiste bestemmingsplan te kiezen én de planregels goed te kunnen begrijpen. 

In het bestemmingsplan kunnen vrijstellingen zitten om er toch als burger te mogen wonen, maar dat is per gemeente verschillend. In het ene bestemmingsplan zit een algemene vrijstelling, in het andere bestemmingsplan kan de gemeente per geval ontheffing verlenen middels een omgevingsvergunning én er zijn bestemmingsplannen waarin helemaal niets geregeld is. 

 

Plattelandswoning

De uitdaging in het buitengebied is om agrarische bedrijven niet te belemmeren bij de bedrijfsuitoefening, maar ook om de burgers die er wonen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te kunnen bieden. Hiervoor is de Wet Plattelandswoning ingevoerd. Op grond van deze wet kan een gemeente een agrarische bedrijfswoning aanmerken als ‘plattelandswoning’, zodat een burger er mag wonen, maar naburige agrarische bedrijven niet worden belemmerd. 

Het is niet altijd eenvoudig om het etiket ‘plattelandswoning’ te krijgen op een agrarische bedrijfswoning. Milieuregels (geur, geluid, e.d.) zijn vaak de beperkende factor. Maar, zonder de aanduiding ‘plattelandswoning’ gaan geldverstrekkers veelal niet over tot financiering van de aankoop van een dergelijke bedrijfswoning door een burger. En de financierbaarheid bepaalt mede de verkoopbaarheid en de marktwaarde. 

 

Werk voor de specialist

Er komt veel kijken bij het verkopen, kopen of taxeren van een landelijke woning. Veel meer dan bij het kopen van een woning in een woonwijk. VSO Malestein makelaars & taxateurs is gespecialiseerd in het buitengebied, lid van de vakgroep Agrarisch & Landelijk van de NVM en vanuit die achtergrond, kennis en ervaring altijd beducht op de bestemming van woningen in het buitengebied. Trammelant op het platteland is immers het laatste wat we willen!

 

Eric Jan Malestein RM-RT