Stikstofrechten en mollen

Als agrarisch ondernemer heeft u ze waarschijnlijk allebei. Al bent u met mollen in de grond minder blij …

 

Mijn naam is Eric Jan Malestein, makelaar en taxateur van met name agrarisch en landelijk vastgoed in de Gelderse Vallei en op de Veluwe. Als zoon van een pluimveehouder / kuikenbroeder stroomt er nog steeds agrarisch bloed door de aderen. Sinds 1997 ben ik werkzaam als zelfstandig makelaar/taxateur vanuit een eigen kantoor in Barneveld/Stroe. Vorig jaar is ons kantoor onderdeel geworden van de VSO Groep en vindt u ons aan de Harselaarseweg.

Elke dag komen wij in contact met agrarisch ondernemers en doen wij er alles aan om hun agrarische vraagstukken - die steeds complexer worden - zo goed mogelijk te beantwoorden. Wij ervaren dat er momenteel veel vragen leven over het extern salderen van stikstof. Agrarische ondernemers informeren of de rechten al verhandelbaar zijn en wat ze dan waard zijn. Partijen buiten de landbouw zijn op zoek naar rechten die zij tijdelijk kunnen leasen voor een project en andere partijen zijn zoekende naar mogelijkheden om rechten te kopen binnen de huidige wet- en regelgeving.

Stikstofrechten

Stikstofrechten vloeien voort uit de Natuurbeschermingswetvergunning die een veehouderijbedrijf moet hebben. In deze vergunning staat hoeveel dieren gehouden mogen worden en met welk stalsysteem. Hieruit komt voort welke ammoniakemissie (uitstoot in de lucht) vergund is. Deze emissie staat in de vergunning in kilogrammen ammoniak (NH3) per jaar. NH3 is een verbinding van stikstof (N) en waterstof (H). 

Mollen

De afstand van het veehouderijbedrijf tot een natuurgebied bepaalt de depositie (neerslag op de grond). De depositie staat ook in de vergunning, uitgedrukt in mol/hectare/jaar.

Bij het bepalen van de waarde van stikstofrechten kijken we niet alleen naar de emissie, maar ook naar de depositie, de ‘mollen’ dus. Immers, hoe dichter bij een natuurgebied, hoe hoger de depositie. 

En zo kunt u bij het beëindigen van uw agrarisch bedrijf toch nog blij worden van de mollen. Immers, des te meer mollen, des te meer zijn de stikstofrechten waard.

Naast de fiscale aspecten, de mogelijkheden voor functieverandering/sloopmeters en dergelijke is er wéér een aspect bijgekomen dat de beslissing om uw agrarisch bedrijf te beëindigen er niet makkelijker op maakt. Wij beseffen heel goed dat dit niet alleen een zakelijk besluit is, maar ook een persoonlijke afweging die emoties met zich meebrengt. Wij begeleiden en adviseren u graag hierin!