Gratis geldbeleid maakt grond duur

Door de lage rentestand is het voor stoppende akkerbouwers niet altijd aantrekkelijk om de grond te verkopen. Het verkregen vermogen brengt op de bank immers niets op. Daarom wordt nogal wat grond vastgehouden; het beperkte aanbod maakt de grond duur. Lees meer >>

 

Aan de andere kant zijn er altijd kopers, maar het wordt voor hen steeds moeilijker om de financiering rond te krijgen. Vooral de aflossingseisen die de banken stellen, maakt dat lastig. Daarnaast zijn de meeste saldi in de landbouw (of het nu om akkerbouwproducten of melk gaat) redelijk, maar niet bijzonder. De kosten nemen aan de andere kant wel toe.

Door de strenge kredieteisen van banken zien wij een toename van agrarisch ondernemers die kiezen voor een belegger die de grond wil financieren. De beleggers willen graag, want ook zij ontvangen weinig dan wel geen rente. Voor agrariërs is het aantrekkelijk, omdat zij dan niet hoeven af te wachten of de koper de financiering rond krijgt bij de bank.

Daarnaast komen er ook steeds meer kopers van wie het bedrijf verplaatst moet worden door aanleg van natuur, wegen, woningbouw enz. De overheid heeft nogal ambitieuze plannen waarvoor een aantal agrarische bedrijven zal moeten wijken. Zij hebben de bank minder nodig en willen gewoon een zorgeloze verplaatsing. Door het beperkte aanbod ontstaat ook hierdoor een prijsstijging van grond.

Hoe lang deze situatie nog aanhoudt is lastig te voorspellen. De lage rente lijkt toch wat te gaan stijgen, de economische gevolgen van corona op de middellange termijn zijn moeilijk in te schatten en hoe lang kunnen en willen centrale banken doorgaan met gratis geld te strooien?