Taxateur Kampen

Op een dag wilt u het zeker weten: wat is mijn bedrijf of woningen waard? U wilt het achterhalen in verband met een verkoop, de verstrekking van een hypotheek of voor het bepalen van de fiscale waarde door de belastingdienst. VSO is taxateur in Kampen en omgeving en helpt u graag verder. 

Maak een afspraak  

Taxatie in Kampen 

De taxateurs van VSO makelaars & taxateurs in Kampen stellen de waarde vast van uw bedrijfspand of agrarisch onroerend goed. We kijken onder meer naar de grootte, het type en de indeling van het vastgoedobject. Daarnaast zijn de oorsprong, de ligging, het onderhoudsniveau en de waarde van andere objecten in dezelfde omgeving aspecten die we laten meewegen bij de taxatie. Alle gegevens en een toelichting verwerken we nauwkeurig in een taxatierapport dat voldoet aan strikte regels.   

Wat kan onze taxateur Kampen voor u als ondernemer betekenen?  

  • We bepalen op deskundige wijze de waarde van uw bedrijfspand of agrarisch object aan de hand van een aantal vaststaande criteria. 
  • We vragen informatie op bij het kadaster.
  • Ontwikkelingen in de markt volgen we op de voet, zo zijn we altijd op de hoogte van de actualiteit.
  • We bestuderen eigendomsaktes en bestemmingsplannen. Zo nodig bespreken we deze met vertegenwoordigers van gemeentes of notarissen.
  • Wij stellen taxatierapporten op.
  • We onderhouden actief relaties met gemeentes, fondsen, banken, alternatieve financiers, investeerders en vastgoedbeleggers.
  • Wij werken in opdracht van een kopende of verkopende partij en vertegenwoordigen de belangen van die partij. 

Aangesloten bij NRTV en TMI

Onze taxateurs zijn aangesloten bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). In dit register vindt u gekwalificeerde taxateurs: Register-Taxateurs. Het NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur. Het registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en zorgt voor eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen. 

De taxateurs van VSO makelaars & taxateurs zijn allemaal toegetreden tot het Taxatie Management Instituut (TMI) en scholen verplicht bij middels de TMI Academy. Taxaties verwerken we binnen het Taxatie Management Systeem en voldoen aan de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed van TMI. Bij vragen over een taxatierapport kun je een taxatie voorleggen aan de Kwaliteitscommissie. 

Contact opnemen met taxateur Kampen VSO 

Wilt u uw woning, bedrijfspand(en) of agrarische onroerend goed laten taxeren? Wij helpen u graag als specialist in taxatie in Kampen en omgeving. Bel of mail voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

Maak een afspraak