Beschrijving

Te koop:
Perceel cultuurgrond van ca 6,9 ha gelegen aan de Spinner in De Knipe (Heerenveen). De cultuurgrond is mede geschikt voor akkerbouwteelten. Door de ligging van het perceel bestaat er een toekomstige mogelijkheid voor een bestemmingswijziging. Ten behoeve hiervan zal verkoper een meerwaardeclausule opnemen.  

Kadastrale gegevens:
Knijpe, sectie F, nummer 366, groot  0 ha 95 a 00 ca
Knijpe, sectie F, nummer 368, groot 1 ha 32 a 10 ca
Knijpe, sectie F, nummer 1149, groot 3 ha 59 a 50 ca 
Knijpe, sectie F, nummer 363, groot 1 ha 04 a 00 ca
Totaal: 6 ha 90 a 60 ca

Zakelijk recht:
Volle eigendom.

Omschrijving van de grond:
Zwak lemig fijn zand. 

Ontsluiting:
Goede ontsluiting via de Spinner in De Knipe.

Bouwplan:
De grond wordt voornamelijk gebruikt als maisland. 

Productierechten:
Geen productierechten inbegrepen. 

Belendingen:
Agrarische bedrijven en lintbebouwing.

Perceel vorm:
Rechthoekig

Ontwatering:
Middels diverse sloten en greppels.

Betalingsrechten:
Overname in overleg.

Jachtrecht:
Dit recht is verhuurd.

Erfdienstbaarheden:
Geen erfdienstbaarheden bekend

Herinrichtingsrente:
n.v.t.

Waterschapsbelasting:
Ca. €55,-/ha

Bestemming:
Agrarisch.

Vraagprijs:
Op aanvraag

Aanvaarding:
In overleg

Voorwaarden:
-	Overdrachtsbelasting, notariskosten, indien van toepassing BTW, en overige kosten komen ten laste van de koper. Wij wijzen u erop, dat indien een koopovereenkomst tot stand komt, als zekerheid een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom gesteld dient te worden. 

Afspraken:

Afspraken voor bezichtigingen kunnen uitsluitend bij VSO makelaars & taxateurs gemaakt worden. Wij verzoeken u, niet zelf het initiatief te nemen om het terrein te betreden. Voor nadere informatie en/of afspraken voor een bezichtiging kunt u contact opnemen met:

Marco Schrijver

m.schrijver@vsomakelaars.nl

06-82936984

Deze aanbieding is geheel vrijblijvend. De gegevens welke in deze brochure vermeld staan zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er echter onjuistheden worden geconstateerd dan kunnen aan deze brochure geen rechten worden ontleend.

Kenmerken