Omschrijving

Te koop:
Perceel cultuurgrond van ca. 6,4 hectare gelegen aan de Bisschopswetering in Mastenbroek. Op het perceel staat een mestopslag van ca. 1.200 m3.

Kadastrale gegevens:
IJsselmuiden, sectie I, nummer 453 (gedeeltelijk), groot 6 ha 41 a 67 ca 

Zakelijk recht:
Volle eigendom.

Omschrijving van de grond:
Klei op veen 

Ontsluiting:
Ontsluiting vanaf de Bisschopswetering via een dam en een kavelpad. De eerste honderd meter kavelpad behoord tot het erfperceel hierop zal een recht van overpad worden gevestigd.

Bouwplan:
Blijvend grasland

Productierechten:
fosfaat rechten/referentie, niet bij inbegrepen.

Belendingen:
Agrarische bedrijven

Perceel vorm:
Rechthoekig

Ontwatering:
Middels diverse sloten en greppels.

Betalingsrechten:
Overname in overleg.

Jachtrecht:
Dit recht is verhuurd.

Erfdienstbaarheden:
Geen bestaande erfdienstbaarheden bekend, er zal een erfdienstbaarheid worden gevestigd met het oog op de ontsluiting. 

Herinrichtingsrente:
n.v.t.

Waterschapsbelasting:
Ca. €55,-/ha

Bestemming:
Agrarisch.

Vraagprijs:
Op aanvraag

Aanvaarding:
1 juli 2020

Notaris
Het Notarieel in Kampen

Voorwaarden:
-	Overdrachtsbelasting, notariskosten, indien van toepassing BTW, en overige kosten komen ten laste van de koper. Wij wijzen u erop, dat indien een koopovereenkomst tot stand komt, als zekerheid een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom   gesteld dient te worden. 

Afspraken:
Afspraken voor bezichtigingen kunnen uitsluitend bij VSO makelaars & taxateurs gemaakt worden. Wij verzoeken u, niet zelf het initiatief te nemen om het terrein te betreden. Voor nadere informatie en/of afspraken voor een bezichtiging kunt u contact opnemen met:

Marco Schrijver
m.schrijver@vsomakelaars.nl
06-82936984

Deze aanbieding is geheel vrijblijvend. De gegevens welke in deze brochure vermeld staan zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er echter onjuistheden worden geconstateerd dan kunnen aan deze brochure geen rechten worden ontleend.

Kenmerken