Wat doet VSO nog meer!

U zult denken, VSO staat voor makelen en taxeren! Maar er is meer waar VSO bij betrokken is en zodoende uw agrarisch object binnen zo veel mogelijk netwerken terecht komt. Hieronder volgt een overzicht:

 

Vrijwillige kavelruil

Kavelruil is een goedkope en snelle manier om de verkaveling van bedrijven en percelen te verbeteren. Bovendien gebeurt dit soort type kavelruil altijd op basis van vrijwilligheid en moeten er minimaal drie partijen grond inbrengen. Dit zullen meestal landbouwers zijn maar ook (natuurbeschermings)organisaties, waterschappen, gemeenten, landeigenaren, erfpachters en andere grondeigenaren kunnen meedoen. Het ruilen van grond moet leiden tot een verbetering van de verkaveling voor landbouwbedrijven, natuurgebieden, het landschap, recreatiemogelijkheden en de infrastructuur. Mogelijke verbetering van de verkaveling zijn: landbouwgronden dichter bij huis of meer aaneengesloten, uitbreiding of aaneensluiting van natuurgebieden, verbetering van wegen en waterlopen, aanleg of verbetering van recreatiepaden.
 
De voorwaarden voor een kavelruil zijn in het kort:

  • minstens drie partijen moeten grond in brengen;
  • er dient ruiling van grond plaats te vinden;
  • gemeenschappelijk nut is noodzakelijk;
  • initiatief ligt bij betrokken partijen.

 

VSO is mede initiatief nemer van Stichting Kavelruil Flevoland. Zodra er een mogelijkheid bestaat voor kavelruil zal deze stichting voor verdere afhandeling zorg dragen. Tevens zijn er in veel gevallen interessante subsidie mogelijkheden bij kavelruil. Voor meer informatie bezoek www.kavelruilflevoland.nl.

 

Productierechten

Bietenquotum

Gevraagd en aangeboden bietenquotum.
 
Doordat VSO actief is in een groot werkgebied kunnen wij ook beter vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Het komt namelijk regelmatig voor dat bijvoorbeeld in bepaalde regio's veel aanbod en weinig vraag is, terwijl het in andere regio's net andersom is. Indien u dus overweegt bietenquotum te verkopen bel ons gerust naar de stand van zaken.

Erfpacht

Erfpacht, een juridische constructie die bij vele agrariërs bekend is. Met name uit het verleden, toen de overheid grip op grond wilde houden. Inmiddels zijn veel gronden in Nederland eigendom van de private sector. Toch wordt erfpacht weer interessant. In de huidige economische omstandigheden waar uitbreiding met financiering niet zo maar voor iedereen voor de hand ligt, is erfpacht een mogelijkheid om groei en daarmee continuïteit in het bedrijf te waarborgen. Kijk voor meer informatie onder het kopje Beleggen in o.g. 

Wilt u informatie over de varianten en voorwaarden van erfpacht? Vul dit formulier in of
bel ons.
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies