glastuinbouw_maart19.jpg

Arie Verhoeven, (glas)tuinbouw-makelaar bij VSO makelaars & taxateurs:

Zorg dat klimaat (en alles wat er mee samenhangt) betrokken wordt in elk onroerend goed vraagstuk

 

Klimaatakkoord versus (glas)tuinbouw

“Hoogst actueel”, aldus makelaar-register taxateur, Arie Verhoeven van VSO makelaars & taxateurs. Het klimaat wordt anno 2019 nagenoeg in alle facetten van de samenleving betrokken. Om uiteindelijk de gestelde doelen te halen. Zo ook in de (glas)tuinbouw: de transitie naar alternatieven voor fossiele brandstoffen, uitstoot CO2, etc. Tel daarbij alle ontwikkelingen in huidige en toekomstige (milieu)regelgeving op en de (glas)tuinbouwondernemer staat de komende jaren voor een behoorlijke opgave. “Zorg dat klimaat (en alles wat er mee samenhangt) betrokken wordt in elk onroerend goed vraagstuk”.

Of het nu een aan-/of verkoop is of een taxatie van (glas)tuinbouwobject, het onderwerp klimaat bepaalt structureel de beslissingen hieromtrent. Verhoeven: “Het voorkomt verrassingen, halverwege of achteraf!”

 

Markt en Prijsniveau in de (glas)tuinbouw

Markt: terugkijkend, waren de resultaten van 2018 in de (glas)tuinbouw in het algemeen redelijk tot goed, weliswaar met forse verschillen tussen de sectoren (groente, bloemen en potplanten) onderling. Nu, halverwege het eerste kwartaal van 2019 kan de markt als “rustig” omschreven worden: relatief weinig transacties, gering aanbod en zoekers/kopers die afwachten. Huidige en toekomstige investeringen zijn vooral gericht op eigen locaties.

Prijsniveau: in het algemeen stabiel (van zowel grond als opstallen). Geografisch grote verschillen, zeker in (kleinschalige) gebieden zonder uitbreidingsmogelijkheden, blijven de prijzen relatief stijgen. Verkopen in verband met planologische ontwikkelingen (o.a. woningbouw) vinden incidenteel plaats, doch resulteren nog niet in een trend naar een algemeen hoger prijsniveau.

 


Arie Verhoeven is NVM makelaar/ taxateur o.z. A&LV en werkzaam bij VSO makelaars & taxateurs. Binnen dit kantoor is hij actief in de agrarische sector met als specialisme (glas) tuinbouw in geheel Nederland.  Hij is aangesloten bij VastgoedCert en NRVT en daarnaast lid van de Vab (Vereniging van agrarische bedrijfsadviseurs). Meer informatie over Arie Verhoeven kunt u vinden op LinkedIn.

Voor een taxatie, bemiddeling bij aan- en verkoop of een advies (bij o.a. pacht) kunt u met hem contact opnemen via M 06 57 64 80 04 of E a.verhoeven@vsomakelaars.nl. Hij adviseert u graag in een vrijblijvend gesprek over zijn diensten.                                              

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies