asbest_600px.jpg

Asbestsanering met een jaar uitgesteld

De uiterste datum voor het verbod op asbestdaken wordt met twaalf maanden uitgesteld. Dat zei Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, tijdens het Tweede Kamerdebat over de wettelijke vastlegging van het asbestverbod.

 

Druk op asbestsanering moet blijven
Maurits van Martels (CDA) en Eric Ziengs (VVD) stelden dat 1 januari 2024 in het huidige tempo niet haalbaar is. Daarom adviseerden zij om de uiterste datum naar 31 december 2024 te verplaatsen, want dat is immers nog steeds 2024. Chris Stoffer (SGP) stelde zelfs voor om de datum met twee jaar uit te stellen. Van Veldhoven reageerde begrijpend. "Gezien de grootte van de opgave is het niet onredelijk om de deadline uit te stellen." Ze vindt een jaar uitstel echter reëler dan twee jaar, omdat er wel druk op de asbestsanering moet blijven.

 

Leningen in plaats van subsidie
Volgens Van Veldhoven werken de decentrale overheden aan financiële stimulansen. Daarnaast zou er een systeem komen waarbij tegen een lage rente een lening kan worden afgesloten, om zodoende de asbestsanering te financieren. De landelijke subsidiepot voor asbestsanering is volgend jaar leeg. LTO Nederland wil dat de aanjaagsubsidie tot 2021 beschikbaar blijft. Echter, de staatssecretaris wil geen extra geld beschikbaar stellen om langer te subsidiëren. Volgens haar ging het om een aanjaagsubsidie om de sanering zo snel mogelijk op gang te brengen, niet om permanente overheidssteun.


Duurzaamheid en asbest koppelen
Ook zei Van Veldhoven dat het interessant is om de opgave voor verduurzaming te koppelen aan de opgave voor asbest. Een voorbeeld hiervan is om het verwijderen van asbest te combineren met het plaatsen van zonnepanelen. De staatssecretaris gaat in gesprek met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de opgaven te koppelen.


Stoffer stelde daarnaast dat hij bang is voor een 'wild-west-situatie', met hoge saneringskosten en een toenemend aantal dumpingen in de wilde natuur. "We kunnen in 2024 niet asbestvrij zijn, omdat er momenteel te weinig asbestverwijderingsbedrijven zijn. Die kunnen het werk nu al niet aan. Daarbij kan drieëndertig procent van de boerenbedrijven asbestsanering helemaal niet betalen."

 

Verontwaardiging 
De oppositiepartijen SP, GroenLinks en de PvdA uitten verontwaardiging over de toezegging van Van Veldhoven. Volgens Cem Laçin (SP) eist asbest nog steeds vijfhonderd tot duizend levens per jaar. Volgens hem wijst dat op de urgentie van het probleem. Hij wil dan ook dat de datum van 1 januari 2024 blijft staan. Daarnaast wil Laçin dat er geld beschikbaar komt om de verwijdering van asbest te ondersteunen. "Het bedrag van € 4 per m2 is onvoldoende; zeker wanneer een nieuw dak moet worden gebouwd." GroenLinks en de PvdA maken zich zorgen over hoe de handhaving van het verbod zal plaatsvinden.

 

Meer ondersteuning
LTO Nederland pleit ook voor meer ondersteuning vanuit de overheid. In de agrarische sector is volgens de belangenbehartiger inmiddels ruim twintig miljoen m2 gesaneerd. Ondanks dit resultaat moet in zeven provincies nog zo’n tachtig tot honderd miljoen m2 in de agrarische sector gesaneerd worden. Dat is twintig procent meer dan gedacht.


De kosten hiervoor bedragen ruim € 1,5 miljard. Het huidige tempo van verwijdering van asbest is zeven tot tien miljoen m2 per jaar. LTO Nederland stelt dat zonder voldoende financiële ondersteuning van de overheid en soepele regels om versneld te saneren, de doelstelling niet gehaald gaat worden.

Bron: Boerenbusiness

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies