retail_dronten_600px.png

Hoofdlijnen Retailvisie 2018 gemeente Dronten

Begin september heeft adviesbureau BRO aan een publiek van vooral retail- en horecaondernemers de concept-eindrapportage gepresenteerd als het gaat om de Retailvisie van de gemeente Dronten. In deze visie zijn alle centra van de gemeente geanalyseerd. Per centrum zijn de bedreigingen, maar ook de kansen in kaart gebracht, en is een perspectief geschetst.

 

Onze bedrijfsmakelaar, Herbert Dubbelink, was bij de presentatie aanwezig en heeft een samenvatting van de hoofdlijnen gemaakt.

 

Dronten centrum (winkelcentrum Suydersee)
Vergeleken met andere kernwinkelgebieden is het opvallend dat in Dronten met name de vier supermarkten het beeld bepalen; boodschappen doen is in Dronten centrum relatief sterker ontwikkeld dan (vergelijkend) winkelen. Voor deze supermarkten moet worden gestreefd naar een complementaire situatie, dat betekent een full-service supermarkt in combinatie met een discounter.
Een landelijke trend is dat horeca steeds meer de opengevallen plekken van winkels innemen. Ook in Dronten is dit waar te nemen.

De gemeente zet in op een compacter winkelgebied; dat houdt in dat locaties als De Rede en een deel van Kop van het Ruim niet meer als winkellocaties worden gezien. Uiteraard gaat de gemeente niet actief “wegbestemmen”, maar hier zal geen uitbreiding van winkelmetrages worden toegestaan.

Verder wordt een onbalans geconstateerd als het gaat om de verdeling van parkeerplaatsen in het centrum. Het zou wenselijk zijn om meer parkeerplaatsen te maken aan de kant van Het Ruim. Voor het gebied aan Het Ruim worden mogelijkheden voor herontwikkeling gezien, met name in het gebied tussen de vrij recente bebouwing van De Kop van het Ruim en  de zijkant aan Het Ruim richting Action. De gemeente geeft hier overigens wel bij aan dat zij de ontwikkelingen niet zelf zal initiëren. Marktpartijen zullen dit moeten oppakken.

 

Wijkwinkelcentra Dronten West en -Zuid
Voor de wijkwinkelcentra in Dronten West en –Zuid wordt een stabiele ontwikkeling verwacht. De uitkomst van de discussie rond een tweede supermarkt in Dronten-West zal ook mede bepalend zijn voor wat er in de andere centra gebeurt.

 

Perifere en grootschalige detailhandel
Sterk onder druk staan de diverse locaties voor perifere (PDV) en grootschalige detailhandel (GDV). Geconstateerd wordt dat in het verleden teveel spreiding is toegestaan, zodat het nu ontbreekt aan een cluster. De gemeente kiest nu voor Business Zone Delta als de locatie voor PDV/GDV. Voor de locatie De Noord ziet de gemeente op termijn de PDV het liefst verdwijnen en reloceren naar Business Zone Delta. Ook hiervoor geldt dat de gemeente dit beleid niet zelf actief zal gaan uitvoeren, het gaat hierbij meer om het scheppen van randvoorwaarden om tot uitvoering van dit beleid te komen.  

 

In het eerste kwartaal van 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over de Retailvisie.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies