grutto.jpg

Noord-Holland gaat 1.700 hectare verpachten

De provincie Noord-Holland gaat vanaf 1 november 2019 tot en met 31 december 2020 maar liefst 1.700 hectare verpachten. Deze gronden worden tijdelijk verpacht in de afwachting van verkoop, het ontwikkelen van natuur of de aanleg van wegen.

 

Het pachten van deze gronden kan onder strenge voorwaarden. Zo moeten de pachters rekening houden met de natuur; bijvoorbeeld door langs bouwland bloemrijke kruidenstroken aan te leggen. Ook wordt de voorkeur gegeven aan boeren die in het bezit zijn van certificaten op het gebied van duurzame landbouw. 

Natuurnetwerk NL
De percelen die onder Natuurnetwerk Nederland (NNN) vallen, hebben weer andere eisen. Hier mag bijvoorbeeld geen gebruik worden gemaakt van kunstmest. Ook moet op sommige gronden gezaaid worden met een speciaal mengsel, om zodoende weidevogels, insecten en/of vlinders aan te trekken. 


Aanmelden
Agrarisch ondernemers die interesse hebben, kunnen vanaf 1 mei 2019 op de website kijken om welke gronden het gaat. Ook worden daar de eisen voor de verschillende gronden gepubliceerd. Aanmelden voor gronden kan van 1 mei tot en met 31 mei 2019.

 

Bron: persbericht provincie Noord-Holland

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies