Beschrijving

Te koop: 

Algemene uitgangspunten:

•	Terrein voor realisatie van circa 70 recreatiewoningen
	• inhoud 500 m³ incl. aan- en uitbouw
	• nokhoogte van 6 meter
•	Ontsluiting vanaf de noordzijde en vanaf de zuidzijde
•	Landschappelijke structuur
		Open landschap
		Recreatieve bosrandzone Oostelijk Flevoland
		Golfterrein
		Bosgebied
•	Een beperkte hoeveelheid oppervlaktewater
•	Functionele samenhang	
		Woonkavels (gevarieerde oppervlaktes)
		Gesloten grondbalans
		Recreatiepaden
		Oeverzone's
		Zichtrelaties
		Parkeren bij de woning
•	Duurzame architectuur
		Passiefhuis (energieverbruik = 0)
		Hergebruik water
		Slimme fundering (vrij van de ondergrond)
		Groene daken

Kadastrale gegevens:

Gemeente Dronten, sectie D
nummer   1952	groot ca.   10 ha 88 a 40 ca
Erfdienstbaarheid van weg over het terrein.

Kenmerken