Sponsoring

VSO makelaars is lokaal en maatschappelijk betrokken. We merken dat clubs en verenigingen steeds meer onder druk komen te staan. Dat is niet in het belang van de gemeenschap of de sociale cohesie. VSO makelaars & taxateurs steunt daarom diverse clubs, initiatieven en evenementen door middel van sponsoring.

We krijgen veel verzoeken, daarom maken we elk jaar een selectie.

Daarnaast hebben we een win-win-win sponsorplan ontwikkeld, waarbij alle drie de betrokken partijen (vereniging, sponsor én de leden) baat hebben bij de sponsoring. Meer informatie over dit initiatief leest u hier.

Sponsorverzoek aanmelden

  • Maak een voorstel met een beschrijving van:
    het initiatief, uw verzoek en de voordelen voor VSO makelaars
  • Mail dit voorstel voor 1 september van het kalenderjaar naar info@vsomakelaars.nl
  • Wanneer uw voorstel wordt gehonoreerd, ontvangt u uiterlijk in december bericht
  • Het daaropvolgend jaar gaat de gemaakte sponsoring afspraak in

We bedanken u voor uw belangstelling en interesse in onze onderneming!