Nieuws

Persbericht: Kansen voor piekbelasters in Groot-Brittannië

Het ‘beroepsverbod’ in de Europese Unie heeft er bij veel piekbelasters flink ingehakt. Piekbelasters zijn melkvee-, varkens-, vleeskalver- of pluimveehouderijen die veel stikstof uitstoten in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Het kabinet wil zo’n drieduizend van hen een aanbod doen om vrijwillig te stoppen.

Opkoopregelingen, wat achtergrond

Opkoopregeling is in de huidige politiek een veel voorkomend woord. Eentje dat telkens weer terugkomt, als er weer over de stikstofcrisis gesproken wordt. Maar wat is dat nu eigenlijk die uitkoopregeling? Of, zoals minister Van Der Wal het noemt, een “woest aantrekkelijke bod van de overheid”?