Nieuws

 

Opkoopregelingen

De overheid maakt geld vrij om een deel van de stikstofbelasting op Natura-2000-gebieden terug te dringen middels vrijwillige opkoop van veehouderijen. Inmiddels hebben wij ervaring in het begeleiden van agrarische ondernemers bij deelname aan zo’n regeling. Welke regelingen zijn er?